Γιατί η Αποστολή, το Όραμα κι οι Αξίες των Οργανισμών Έχουν Σημασία;

Γ. Καραδήμας Σύμβουλος επιχειρήσεων
Προβλήματα κι Ευκαιρίες
25 Αυγούστου, 2020
Τι Είναι Ένας μη Υγιής Οργανισμός και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;
25 Αυγούστου, 2020
Γ. Καραδήμας Σύμβουλος επιχειρήσεων
Προβλήματα κι Ευκαιρίες
25 Αυγούστου, 2020
Τι Είναι Ένας μη Υγιής Οργανισμός και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;
25 Αυγούστου, 2020

Στην καρδιά της ύπαρξης οποιουδήποτε οργανισμού βρίσκεται η απάντηση σε μια πολύ σημαντική ερώτηση “γιατί”. Κι αυτή η ερώτηση πρέπει πάντα να είναι γιατί ο οργανισμός πρέπει να υπάρχει, δηλαδή ο σκοπός του! Όλοι οι οργανισμοί υπάρχουν για έναν σκοπό. Κι ο σκοπός έχει πάντα να κάνει με κάποιον ή κάτι άλλο. Κανένας οργανισμός δε μπορεί να υπάρχει για να εξυπηρετεί τίποτε εκτός από τον εαυτό του. Γιατί ένας τέτοιος οργανισμός θα πέθαινε αργά ή γρήγορα. Πρέπει επομένως να υπάρχει ανάγκη που ο οργανισμός θέλει να ικανοποιήσει και συμβαίνει έτσι ώστε μόνον όταν καλά καθορισμένες ιδέες σχετικές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο παροχής για την ανάγκη αυτήν προσδιορίζονται λεπτομερώς ένας οργανισμός μπορεί να υπάρξει..

Οι οργανισμοί μπορεί να υπάρξουν για την επίτευξη ενός σκοπού. Ωστόσο, δεν είναι αυτός ο σκοπός που οδηγεί την εξέλιξή τους. Η αποστολή των οργανισμών από μόνη της δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Απλώς δεν αρκεί για έναν οργανισμό να προσδιορίσει το γιατί πρέπει να υπάρχει για να προχωρήσει. Είναι επίσης υψίστης σημασίας να προσδιορίσει επίσης το τι πρέπει να κάνει σχετικά με αυτό. Εδώ μπαίνει το όραμα του οργανισμού! Το όραμα αφορά στο τι πρέπει να επιτύχει ο οργανισμός για να εκπληρώσει τον σκοπό του. Πρόκειται λοιπόν για την ερώτηση του “τι” πρέπει να κάνει και πόσο μακριά θέλει να φτάσει, ώστε η αποστολή του να θεωρηθεί ως ολοκληρωμένη.

Η αποστολή και το όραμα ενός οργανισμού, σ’ αντίθεση με όσα πιστεύουν πολλοί, δεν είναι απλά ωραίες λέξεις που εξυπηρετούν επικοινωνιακούς σκοπούς μόνον. Γίνονται πολύ λειτουργικά όταν κατεβαίνουν στην κατανόηση του ποιες είναι οι αγορές στόχοι και ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι του οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμεύουν ως αφετηρία για τη στρατηγική διαδικασία και τη διαδικασία management για κάθε οργανισμό. Όμως υπάρχει ακόμα κάτι που λείπει…

Μια καλοσχεδιασμένη αποστολή κι ένα καλοσχεδιασμένο όραμα είναι σημαντικά, καθώς η πρώτη προσδιορίζει το πεδίο της μάχης, ενώ το δεύτερο καθορίζει τους στόχους του παιχνιδιού. Ωστόσο, το οποιοδήποτε παιχνίδι για να είναι ενδιαφέρον κι άρα για ν’ αξίζει να παιχθεί, πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Οι κανόνες μπορούν φυσικά να επιβληθούν, αλλά στο πλαίσιο των οργανισμών, οι κανόνες που επιβάλλονται δεν είναι τόσο σημαντικοί. Αντίθετα, είναι σημαντικό οι οργανισμοί να ορίζουν από μόνοι τους το πώς και ταυτόχρονα το πώς να μην ενεργούν προκειμένου να εκπληρώσουν τον σκοπό τους και να επιτύχουν τα όνειρά τους. Πρέπει να θέτουν όρια στο τι μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό και τι όχι. Μ’ απλά λόγια, δε μπορούν να δικαιολογηθούν όλα τα μέσα από τους σκοπούς κι οι οργανισμοί πρέπει να καθορίσουν, για δικό τους λόγο πρώτα, ποια μέσα μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλα για την εκπλήρωση της αποστολής και του οράματός τους. Κι είναι οι αξίες των οργανισμών που κάνουν ακριβώς αυτό απαντώντας στις ερωτήσεις “πώς”. Και μόνο όταν απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις “γιατί”, “τι” και “πώς”, οι οργανισμοί μπορούν να ξεκινήσουν, ν’ αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν!