Γιατί η Αποστολή των Οργανισμών Είναι τόσο Σημαντική και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;

Σύμβουλος επιχειρήσεων Γ. Καραδήμας
Τι Είναι Ψηφιακός Μετασχηματισμός και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;
25 Αυγούστου, 2020
Τι Είναι Οργανισμική Γήρανση και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;
25 Αυγούστου, 2020
Σύμβουλος επιχειρήσεων Γ. Καραδήμας
Τι Είναι Ψηφιακός Μετασχηματισμός και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;
25 Αυγούστου, 2020
Τι Είναι Οργανισμική Γήρανση και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;
25 Αυγούστου, 2020

Κάθε οργανισμός πρέπει να έχει λόγο ύπαρξης. Κι αυτός ο λόγος αφορά πάντα στην εξυπηρέτηση κάποιου ή κάτι άλλου. Η ίδια η ύπαρξή του εξαρτάται απ’ αυτό. Διαφορετικά, δεν θα υπήρχε νόημα να υπάρχει ο οργανισμός. Η υπόθεση είναι πολύ απλή. Εάν υπάρχει μια ανάγκη που πρέπει και μπορεί κατά κάποιο τρόπο να ικανοποιηθεί, ο οργανισμός μπορεί να υπάρξει. Διαφορετικά δεν μπορεί και δεν θα υπάρξει. Εάν όμως υπάρχει λόγος, μπορεί και πρέπει να υπάρχει ένας σκοπός. Κι ο σκοπός θα πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση αυτής της ανάγκης με τέτοιο τρόπο ώστε ο οργανισμός να επιλέγεται από εκείνους για την εξυπηρέτηση των οποίων υπάρχει, όχι μόνο μία φορά αλλά επανειλημμένα.

Ο σκοπός του οργανισμού ενσωματώνει την απάντηση στο θεμελιώδες ερώτημα του γιατί αυτός πρέπει να υπάρχει. Κι η απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση είναι κύρια και κυρίαρχη. Είναι ουσιαστικά αυτή που οδηγεί τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις “τι”, “πώς”, “ποιος” και “πότε”. Μ’ απλά λόγια, χωρίς μια σαφή απάντηση στο θεμελιώδες “γιατί” ερώτημα, κανένα άλλο ερώτημα δε μπορεί ν’ απαντηθεί. Κι είναι ο σκοπός του οργανισμού όπως αυτός ενσωματώνεται στην αποστολή του, που κάνει ακριβώς αυτό. Εκτός από το ν’ απαντά στο θεμελιώδες ερώτημα “γιατί”, μια καλά καθορισμένη αποστολή πρέπει επίσης να καθορίζει το τι είναι ο οργανισμός και τι δεν είναι, δηλαδή την ταυτότητά του. Ταυτόχρονα, πρέπει να καθορίζει το ποιες είναι οι δυνατότητές του οργανισμού καθώς και το πώς μπορούν αυτές να ταιριάξουν καλύτερα με τις προσδοκίες των αποδεκτών των υπηρεσιών του. Και δεν πρέπει να το κάνει αυτό για το παρόν μόνον. Πρέπει να το κάνει και για το μέλλον! Τέλος, μια καλά καθορισμένη αποστολή πρέπει να λειτουργεί μέσα σ’ ένα επίσης καλά καθορισμένο σύστημα αξιών του οργανισμού.

Η αποστολή ενός οργανισμού χρησιμεύει ως αφετηρία για τον καθορισμό του οράματός του, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά μέσω της management διαδικασίας καθορισμού στόχων και σχεδιασμού των σχετικών στρατηγικών για την επίτευξή τους. Και μ’ αυτόν τον τρόπο οι οργανισμοί μπορούν να προχωρήσουν καθορίζοντας την πορεία κι οδηγώντας προς αυτόν. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι αποστολές των οργανισμών πρέπει να είναι συγκεκριμένες για τον συγκεκριμένο οργανισμό και πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερείς. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη συρρίκνωση μιας αποστολής ενός οργανισμού σε μία πρόταση. Αλλά αυτή η πρόταση πρέπει να υποστηρίζεται από ένα λεπτομερές μανιφέστο για τον οργανισμό αυτόν. Ωστόσο, υπάρχει αλλαγή κι επειδή συμβαίνει αυτό, ακόμη και η πιο καλά καθορισμένη αποστολή μπορεί να γίνει άσχετη σύντομα. Όταν η αποστολή του καθίσταται άσχετη όμως, ο οργανισμός γίνεται επίσης άσχετος! Είναι επομένως σημαντικό οι οργανισμοί να σχεδιάζουν και να επανασχεδιάζουν την αποστολή τους τακτικά κι αυτή η διαδικασία μπορεί να τους βοηθήσει να διασφαλίσουν ότι θα είναι νέοι για πάντα!