Γιατί Καλές Αποφάσεις Αποτυγχάνουν στην Υλοποίηση και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;

Ποιο Είναι το Καλύτερο, το Δημοκρατικό ή το Αυταρχικό Management;
25 Αυγούστου, 2020
Μία Ημέρα τη Φορά… σε Αντιδιαστολή με τον Σχεδιασμό!
25 Αυγούστου, 2020
Ποιο Είναι το Καλύτερο, το Δημοκρατικό ή το Αυταρχικό Management;
25 Αυγούστου, 2020
Μία Ημέρα τη Φορά… σε Αντιδιαστολή με τον Σχεδιασμό!
25 Αυγούστου, 2020

Μια μέτρια απόφαση που υλοποιείται σωστά αξίζει πολύ περισσότερο από μια καλή απόφαση που είτε δεν υλοποιείται είτε υλοποιείται άσχημα. Αυτό ισχύει απλώς επειδή είναι μόνο μέσω της υλοποίησής τους που οι ιδέες μπορούν τελικά να γίνουν πραγματικότητα. Ωστόσο, η υλοποίηση είναι σχεδόν πάντα ο αδύναμος κρίκος κι υπάρχει λόγος γι’ αυτό.

Ένα τεράστιο ποσό πνευματικής ενέργειας έχει επενδυθεί έτσι ώστε οι άνθρωποι να υποστηρίζονται στο να λαμβάνουν αποφάσεις αποτελεσματικά. Έχει επενδυθεί πολλή ανθρώπινη γνώση και σοφία για να μάθουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα κι έχουν προσφερθεί πολλές διαφορετικές απόψεις, ακόμη και για τις παραμικρές λεπτομέρειες, σε κάθε τομέα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συνεχής μάθηση εκτιμάται από πολλούς ως κλειδί για την καλή λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό για να λάβει κανείς μια καλή απόφαση. Διαφορετικοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα με διαφορετικούς τρόπους. Και γι 'αυτό η καλή λήψη αποφάσεων απαιτεί τη συγκέντρωση διαφορετικών απόψεων. Αυτό, φυσικά, απαιτεί πολύ σεβασμό σε άλλες απόψεις και πολλή ικανότητα στην χαλιναγώγηση των σχετικών συγκρούσεων. Αλλά αυτές είναι μόνο συγκρούσεις απόψεων, η αξιοποίηση των οποίων δημιουργεί τελικά ένα μαθησιακό περιβάλλον. Μια αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων συνεπώς απαιτεί ελευθερία γνώμης, ελευθερία έκφρασης… απαιτεί δημοκρατία. Η υλοποίηση όμως είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία!

Η υλοποίηση πρέπει να είναι αποδοτική. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης δεν πρέπει να υπάρχουν πλέον απόψεις. Όχι άλλες συζητήσεις. Επομένως, η υλοποίηση χρειάζεται δικτατορία. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα κι ορίστε ο λόγος. Η υλοποίηση απαιτεί τη συνεργασία ανθρώπων κι ομάδων που ενδέχεται να μην έχουν συμμετάσχει καθόλου στην απόφαση. Δεν είναι λοιπόν η απόφασή τους. Κλήθηκαν να την υλοποιήσουν παρά το γεγονός ότι δεν την κατέχουν, δεν την καταλαβαίνουν. Αλλά αυτό δεν είναι ακόμα ολόκληρη η ιστορία. Για την αποδοτική εφαρμογή μιας απόφασης, υπάρχουν τρία απαραίτητα συστατικά. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να υπάρχει η εξουσία, το δικαίωμα δηλαδή του ν’ αποφασίζει κανείς για μια συγκεκριμένη πορεία δράσης. Ένα τέτοιο δικαίωμα από μόνο του ωστόσο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η συνεργασία ή η δύναμη είναι επίσης σημαντική από εκείνους των οποίων η συνεργασία είναι απαραίτητη. Τέλος, η γνώση ή η επιρροή είναι απολύτως απαραίτητη επίσης. Όλα αυτά τα συστατικά που συγκεντρωμένα μπορούν να διασφαλίσουν την υλοποίηση μιας απόφασης. Υπάρχει όμως μια παγίδα…

Η υλοποίηση οδηγεί σε μια νέα πραγματικότητα. Ωστόσο, οι νέες πραγματικότητες δεν εξυπηρετούν απαραίτητα τα συμφέροντα όλων. Μερικά από αυτά τα συμφέροντα μπορεί στην πραγματικότητα να υπονομευθούν. Κι οι συγκρούσεις συμφερόντων είναι πολύ ισχυρότερες κι επίμονες από τις συγκρούσεις απόψεων ή τις συγκρούσεις οπτικών. Ταυτόχρονα, είναι ως επί το πλείστον αθόρυβες… Και μ’ αυτόν τον τρόπο έχουν τη δύναμη να υπονομεύσουν την υλοποίηση με κάθε είδους τρόπο, χωρίς καν να γίνουν αντιληπτές! Σε μια τέτοια περίπτωση, αντί για τολμηρή υλοποίηση, διεξάγονται ατελείωτες συζητήσεις, χωρίς ορατό τέλος… Η υλοποίηση απαιτεί επομένως εμπιστοσύνη ότι όλα τα συμφέροντα θα συγκλίνουν μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, αυτό είναι ευκολότερο να λεχθεί παρά να γίνει. Υπάρχει όμως μια διέξοδος…

Κατά την διάρκεια της λήψης μιας απόφασης, πρέπει κανείς να βεβαιωθεί πως αντιπροσωπεύονται πολλές διαφορετικές απόψεις σ’ αυτήν, έτσι ώστε να διασφαλισθεί πως είναι μια καλή απόφαση. Ωστόσο, είναι ακόμη πιο σημαντικό ότι η απαιτούμενη εξουσία, δύναμη κι επιρροή πρέπει να συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία. Κι είναι υψίστης σημασίας το επίπεδο της συμπηγμένης εξουσίας, ισχύος κι επιρροής που συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων να είναι τουλάχιστον ίσο με αυτό που απαιτεί το ίδιο το καθήκον κι όχι λιγότερο. Μόνο όταν αυτό συμβαίνει, μόνο όταν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν στη διαδικασία και μόνο όταν βλέπουν τα συμφέροντα που θυσιάζουν βραχυπρόθεσμα να γίνονται σεβαστά μακροπρόθεσμα, μόνο τότε η υλοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά χωρίς άλλες συζητήσεις. Κι όταν συμβεί αυτό, το επίπεδο εμπιστοσύνης αυξάνεται, γεγονός που καθιστά δυνατή την την υλοποίηση ακόμη πιο απαιτητικών αποφάσεων!