Γιατί οι CEOs δε Γνωρίζουν τα Περισσότερα από τα Προβλήματα των Οργανισμών τους και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;

Διαχείριση της Στρατηγικής Διαδικασίας για Οργανισμικό Μετασχηματισμό
3 Ιανουαρίου, 2021
Σύμβουλος επιχειρήσεων Γ. Καραδήμας
Γιατί οι Αειφόροι Οργανισμοί Είναι Καλύτεροι Οργανισμοί;
19 Σεπτεμβρίου, 2021
Διαχείριση της Στρατηγικής Διαδικασίας για Οργανισμικό Μετασχηματισμό
3 Ιανουαρίου, 2021
Σύμβουλος επιχειρήσεων Γ. Καραδήμας
Γιατί οι Αειφόροι Οργανισμοί Είναι Καλύτεροι Οργανισμοί;
19 Σεπτεμβρίου, 2021

Οι CEOs θα πρέπει να γνωρίζουν… Θα πρέπει να γνωρίζουν πλήρως όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί τους σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Άλλωστε, γι’ αυτό πληρώνονται! Και δεν θα πρέπει μόνο να γνωρίζουν όλα αυτά τα προβλήματα. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν ποια από αυτά αποτελούν αιτίες, ποια από αυτά συνιστούν συμπτώματα και ποια από αυτά είναι απλά εκφάνσεις. Θα πρέπει να είναι σε θέση να τα ταξινομούν και να τους δίνουν προτεραιότητα. Και θα πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκουν λύσεις γι’ αυτά. Θα πρέπει τελικά να είναι σε θέση να κινητοποιούν τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους και να καθοδηγούν τον οργανισμό τους προς την επίλυσή τους. Σωστά; Λάθος!

Παρά το γεγονός ότι οι CEOs αναμένεται να γνωρίζουν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί τους, στην πραγματικότητα δεν τα γνωρίζουν. Περιέργως, γνωρίζουν μόνο ένα μικρό μέρος αυτών! Κι υπάρχουν καλοί λόγοι για αυτό!

Οι CEOs βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας. Χωρίς αμφιβολία, απολαμβάνουν μια πολύ καλή θέα από εκεί. Αλλά αυτό έχει κόστος… Απλά χάνουν σε ανάλυση! Χάνουν τις λεπτομέρειες, μερικές φορές πολύ κρίσιμες λεπτομέρειες. Κι οι οργανισμοί είναι γεμάτοι απ’ αυτές! Αλλά υπάρχει κάτι επιπλέον. Τα μάτια και τα αυτιά των CEOs μέσα στους οργανισμούς τους είναι τα χαμηλότερα επίπεδα στην ιεραρχία, καθένα από τα οποία εφαρμόζει φίλτρα στις πληροφορίες που κατευθύνονται από τα χαμηλότερα επίπεδα προς τα πάνω κι αντίστροφα.

Ακόμα κι αν οι CEOs είχαν μάτια και αυτιά αετού, ακόμη κι αν είχαν το ταλέντο να διακρίνουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες ανάμεσα σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα θορύβου και πάλι δεν θα γνώριζαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί τους, απλά και μόνο λόγω του τεράστιου αριθμού των προβλημάτων αυτών! Κι αυτό δεν βελτιώνεται στον σύγχρονο κόσμο. Στην πραγματικότητα, γίνεται διαρκώς χειρότερο! Και γίνεται χειρότερο επειδή υπάρχει αλλαγή. Γρήγορη αλλαγή! Οι οργανισμοί την αντιμετωπίζουν κάθε μέρα. Πρέπει λοιπόν να επινοούν λύσεις ώστε να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται σ’ αυτήν. Κι αυτό είναι καθήκον που απλά δεν μπορεί να περιμένει!

Οι οργανισμοί πρέπει να προσαρμόζονται και ιδανικά να οδηγούν την αλλαγή με αποτελεσματικό κι αποδοτικό τρόπο, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Χωρίς αμφιβολία, εάν οι CEOs τους γνώριζαν όλα τα προβλήματα που οι οργανισμοί τους αντιμετωπίζουν, θα μπορούσαν ενδεχομένως να τα διαχειρισθούν κατάλληλα. Δεν τα γνωρίζουν όμως! Αλλά η προσαρμογή των οργανισμών στην αλλαγή είναι πολύ κρίσιμη για να αφεθεί στην τύχη. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν!

Οι οργανισμοί θα πρέπει να διαγιγνώσκονται πλήρως από καιρού εις καιρό, όπως ακριβώς οι άνθρωποι θα πρέπει να κάνουν περιοδικά εξετάσεις αίματος και ούρων. Οι CEOs τους θα πρέπει να καταλάβουν πως οι οργανισμοί τους θα πρέπει να κάνουν περιοδικά ένα βήμα πίσω με σκοπό να κοιτάξουν προς τα μέσα. Και θα πρέπει ν’ αφήνουν τις ενδιαφερόμενες πλευρές να μιλήσουν και θα πρέπει ν’ ακούν όλες τις φωνές τους! Αλλά αυτό είναι αυτά ευκολότερο να το λέγεται από το να γίνεται ... Προφανώς αυτό είναι ένα τρομερό καθήκον για να το καταφέρουν μόνοι ή μόνες τους οι CEOs, αλλά ευτυχώς μπορούν να βοηθηθούν σ’ αυτό! Έτσι κι αλλιώς, το να ζητούν εξωτερική βοήθεια από επαγγελματίες τελικά θα λειτουργήσει τόσο για τους οργανισμούς τους όσο και γι’ αυτούς ή γι’ αυτές!