Διαχείριση της Στρατηγικής Διαδικασίας για Οργανισμικό Μετασχηματισμό

Σύμβουλος επιχειρήσεων Γ. Καραδήμας
Οργανισμικός Μετασχηματισμός ή Οργανισμικός Επαναπροσδιορισμός;
9 Νοεμβρίου, 2020
Business Consulting ~ Business Management G. Karadimas
Γιατί οι CEOs δε Γνωρίζουν τα Περισσότερα από τα Προβλήματα των Οργανισμών τους και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;
26 Μαρτίου, 2021
Σύμβουλος επιχειρήσεων Γ. Καραδήμας
Οργανισμικός Μετασχηματισμός ή Οργανισμικός Επαναπροσδιορισμός;
9 Νοεμβρίου, 2020
Business Consulting ~ Business Management G. Karadimas
Γιατί οι CEOs δε Γνωρίζουν τα Περισσότερα από τα Προβλήματα των Οργανισμών τους και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;
26 Μαρτίου, 2021

Μια από τις πιο σπουδαίες διαδικασίες που το management ενός οργανισμού είναι επιφορτισμένο να επιτελεί είναι αυτή της στρατηγικής. Η σημασία της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι εξαιρετικά μεγάλη, δεδομένου πως αυτή αποτελεί το μοναδικό δομημένο τρόπο για το μετασχηματισμό των οργανισμών. Πολύ συχνά όμως, οι οργανισμοί αποτυγχάνουν στο να την τρέξουν σωστά κι ως αποτέλεσμα να μετασχηματισθούν αποτελεσματικά.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς το πως μια στρατηγική που έχει σχεδιασθεί από έμπειρους managers ή συμβούλους θα μπορούσε να μην είναι εξαιρετικά ποιοτική. Άλλωστε, έχουν γραφτεί εκατομμύρια σελίδες για στρατηγική κι αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο διδάσκεται εντατικά σε όλες τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Όμως και οι πιο ποιοτικές στρατηγικές αποτυγχάνουν. Και το γιατί συμβαίνει αυτό αξίζει κάποιας προσοχής.

Η σωστή σχεδίαση κι η σχετική αποτύπωση του στρατηγικού αφηγήματος είναι εξαιρετικής σημασίας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα πρέπει να ξεκινάει από το μέλλον προς το παρόν και να λαμβάνει υπόψη τόσο τις ευκαιρίες και τους κινδύνους στο περιβάλλον όσο και τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του οργανισμού. Παράλληλα, θα πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια το ποιες αλλαγές θα πρέπει να συντελεσθούν έτσι ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το πιο σημαντικό είναι πως όλα αυτά, που θα αποτελέσουν το νέο DNA του οργανισμού, θα πρέπει να αποτυπώνονται σε ένα κείμενο που δεν θα ξεπερνάει τη μια σελίδα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατανόηση της στρατηγικής από ολόκληρο τον οργανισμό. Η κρυστάλλινη καθαρότητα των στρατηγικών επιλογών είναι λοιπόν καίριας σημασίας.

Η κατανόηση της στρατηγικής και η υποστήριξή της από το management του οργανισμού είναι επίσης μεγάλης σημασίας για την διασφάλιση της επιτυχίας της. Η κατανόησή της όμως είναι αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη. Θα πρέπει και να την υποστηρίξει. Η συμμετοχή του λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντική στην ανάπτυξή της. Με τον τρόπο αυτόν δύναται να διασφαλισθεί και η συναίνεσή του σε αυτήν.

Η στρατηγική που παραμένει στα χαρτιά δεν έχει καμία ελπίδα υλοποίησης. Και η υλοποίηση γίνεται βήμα προς βήμα. Η ανάλυσή της λοιπόν σε σημεία δράσης για τον κάθε manager του οργανισμού είναι καίριας σημασίας. Τα σημεία αυτά θα πρέπει να απαντούν με τρόπο σαφή τα ερωτήματα του γιατί, του τι, του πως του ποιος και του πότε. Είναι μόνον αφού τα σημεία αυτά εντοπισθούν, καταγραφούν κι αποφασισθούν που αρχίζει η οποιαδήποτε στρατηγική να έχει ελπίδα να υλοποιηθεί. Αλλά ο δρόμος μπροστά είναι ακόμα μακρύς…

Καμία απολύτως στρατηγική, όσο ποιοτικά κι αν έχει σχεδιασθεί, όσο κι αν έχει αναλυθεί με σημεία δράσης, όσο ισχυρά κι αν υποστηρίζεται από το management, δεν έχει ελπίδες υλοποίησης χωρίς μια υποστηρικτική δομή. Η δομή και τα συμφέροντα που αυτή ενσωματώνει έχουν τη δύναμη να οδηγήσουν την όποια σχετική προσπάθεια σε σίγουρη αποτυχία. Άλλωστε η δομή αντιπροσωπεύει το παρελθόν του οργανισμού ενώ η στρατηγική το μέλλον! Είναι λοιπόν σχεδόν πάντα σε σύγκρουση.

Η υλοποίηση μιας σωστά σχεδιασμένης και καλά διατυπωμένης στρατηγικής, που υποστηρίζεται από το management του οργανισμού, που έχει αναλυθεί στα κατάλληλα σημεία δράσης και που υποστηρίζεται από μια κατάλληλη δομή απαιτεί μια σφιχτή διαδικασία ανασκόπησης των σημείων δράσης. Και είναι μόνο τότε που οι επιθυμητές αλλαγές θα επισυμβούν ακριβώς μέσα από την σωστή κι έγκαιρη υλοποίησή των δράσεων αυτών.

Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι μόνον το πρώτο βήμα της στρατηγικής διαδικασίας και ίσως και το ευκολότερο. Το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται σχεδόν πάντοτε στην υλοποίηση. Και η υλοποίηση μπορεί να είναι επιτυχής μόνον όταν τα σημεία που περιγράφονται παραπάνω τύχουν της δέουσας σημασίας και προσοχής.