Διοικώντας το Αναμενόμενο και Σχεδιάζοντας για το Χειρότερο

CEO qualities - Business Consulting
Τι Ποιότητες πρέπει να Κατέχει ένας CEO;
23 Αυγούστου, 2020
Κρίσεις κι Επικλήσεις Αξιών
23 Αυγούστου, 2020
CEO qualities - Business Consulting
Τι Ποιότητες πρέπει να Κατέχει ένας CEO;
23 Αυγούστου, 2020
Κρίσεις κι Επικλήσεις Αξιών
23 Αυγούστου, 2020

Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Κρίσεις θα συμβαίνουν! Το δεύτερο όμως πράγμα που είναι σίγουρο είναι πως δεν θα διαρκέσουν για πάντα. Δεν θα παραμείνουν. Τελικά θα περάσουν. Κι αυτό που θα αφήσουν πίσω θα είναι χαμένοι αλλά θα υπάρξουν και νικητές. Σίγουρα δεν θα υπάρξουν μόνο χαμένοι. Θα υπάρξουν και νικητές! Κι αν αυτό συμβαίνει, τότε το τι είναι αυτό που διακρίνει έναν νικητή από έναν ηττημένο είναι ένα ερώτημα που αξίζει να σκεφτεί κανείς!

Οι κρίσεις παράγουν προβλήματα. Πολλά από αυτά! Τα προβλήματα και ευκαιρίες όμως είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Επομένως, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων είναι πολύ κρίσιμη σε περιόδους κρίσεων όπως σε κάθε άλλη περίπτωση κι ακόμη περισσότερο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των κρίσεων υπάρχει μια παράμετρος που καθιστά την επίλυση προβλημάτων τουλάχιστον προβληματική. Δεν υπάρχει χρόνος! Όλα φαίνονται και είναι πιεστικά. Όλα φαίνονται ταυτόχρονα επείγοντα και σημαντικά. Και τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα αν σκεφτεί κανείς πως η διοίκηση των οργανισμών ασκείται από ανθρώπινα όντα. Και τα ανθρώπινα όντα τείνουν να σκέφτονται με όρους χειρότερης περίπτωσης, ειδικά όταν τα πράγματα γίνονται πολύ άσχημα! Απλά, κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσεων το φως δεν είναι ορατό, όχι επειδή δεν υπάρχει φως αλλά κυρίως επειδή τα μάτια απομακρύνονται απ’ αυτό. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αποφάσεις συνήθως είναι σπασμωδικές και κατά συνέπεια η εφαρμογή τους τουλάχιστον προβληματική, λαμβανομένου υπόψη της πολυπλοκότητας της κατάστασης αλλά και των μη αναμενομένων συμβάντων που δύνανται να επισυμβούν...

Αυτό που διαφοροποιεί την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την αποδοτική εφαρμογή τους σε περιόδους κρίσεων δεν είναι η τύχη. Μερικές φορές μπορεί να είναι και η τύχη. Αλλά τις περισσότερες φορές έχει να κάνει απλά με την προετοιμασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διοίκηση των οργανισμών θα πρέπει να σχεδιάζει με βάση τα χειρότερα σενάρια. Ο προγραμματισμός αποκλειστικά όσον αφορά τα χειρότερα σενάρια γενικά είναι απλώς μια περιττή σπατάλη πολύτιμων πόρων. Πολλοί ψυχικοί φραγμοί αποβάλλονται όταν οι ηγέτες των οργανισμών ισορροπούν την πίστη στον φόβο έτσι ώστε να βλέπουν ταυτόχρονα όχι μόνο το χειρότερο αλλά και το καλύτερο. Κι αυτό μπορεί να απελευθερώσει πολλή ενέργεια για να επισυμβεί αυτό τελικά. Ωστόσο, τα χειρότερα σενάρια δεν μπορούν απλώς να αγνοηθούν. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να προγραμματιστούν.

Ο σχεδιασμός για αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων σημαίνει ότι οι οργανισμοί πρέπει να έχουν σχέδια για τη διαχείρισή τους. Τα σχέδια διαχείρισης κρίσεων που πρακτικά αποτελούν σχέδια για αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων είναι απόλυτα απαραίτητα όταν εμφανίζονται τελικά οι κρίσεις. Τέτοια σχέδια επιτρέπουν μια καλά ενημερωμένη αλλά κυρίως γρήγορη απόφαση για τη μετάπτωση σε νέο τρόπο λειτουργίας. Αμέσως μόλις συμβεί αυτό, μπορούν άμεσα, έγκαιρα και χωρίς χρονοτριβή να μπουν σε εφαρμογή προκαθορισμένες ενέργειες. Όταν αναπτυχθούν, τα συστήματα επιχειρηματικής συνέχειας αυτό που πρακτικά γίνεται εφικτό είναι η άμεση και με δομημένο τρόπο ανταπόκριση του οργανισμού στις νέες συνθήκες. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται στους οργανισμούς να έχουν διαθέσιμες επιλογές όταν αυτές απλά δεν είναι διαθέσιμες σε άλλους. Από την άλλη πλευρά, τα σχέδια αποκατάστασης καταστροφών επιτρέπουν στους οργανισμούς να αποφεύγουν αιφνίδιο θάνατο, όταν οι άλλοι απλά δεν μπορούν να τον αποφύγουν. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα παραπάνω σώζουν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν στα στελέχη των οργανισμών, όχι μόνο να τους οδηγήσουν στην επόμενη μέρα αλλά και να κάνουν την ημέρα αυτή καλύτερη!

Οι οργανισμοί πρέπει να σχεδιάζουν με βάση τα αναμενόμενα κι όχι τα χειρότερα σενάρια. Αλλά ο προγραμματισμός είναι απαραίτητος όταν υπάρχει χρόνος. Όταν μια κρίση τελικά φτάνει στην πόρτα, δεν είναι καιρός για προγραμματισμό. Αυτή είναι ώρα για τολμηρή δράση. Και σ’ αυτές ακριβώς τις συνθήκες είναι που τα σχέδια διαχείρισης κρίσεων και τα σχέδια αποκατάστασης καταστροφών που σχεδιάστηκαν όταν υπήρχε χρόνος θα αποδείξουν την αξία του σχεδιασμού τους. Γιατί πάντα θα υπάρχει μια επόμενη μέρα. Αλλά οι οργανισμοί θα πρέπει να παραμείνουν όρθιοι και σε καλή κατάσταση, παρά τους τραυματισμούς που μπορεί να υπέστησαν κατά την διάρκεια της κρίσης, μαζί με πολλές νέες ιδέες για την εξυπηρέτηση νέων αναγκών που θα προκύψουν για να γίνει ακόμη καλύτερη αυτή η μέρα!