Κουλτούρα Οργανισμών κι Αναδιοργανώσεις – Εξυγιάνσεις


Ψηφιακός Μετασχηματισμός Οργανισμών


Οι οργανισμοί δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά αν δεν είναι πλήρως ψηφιακά μετασχηματισμένοι. Στη σύγχρονη εποχή, δεν ισχύει πως οι δουλειές θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν. Η ψηφιοποίηση πρόκειται να είναι οι ίδιες οι δουλειές. Προσφέρω συμβουλευτικές υπηρεσίες ανεξάρτητες από προμηθευτές, προκειμένου να βοηθήσω τους οργανισμούς να κατανοήσουν πού βρίσκονται σε ότι αφορά στην ψηφιοποίησή τους και, στη συνέχεια, να επινοήσουν έναν τρόπο που θα τους διασφαλίσει τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Αναδιοργανώσεις - Εξυγιάνσεις


Οι οργανισμοί ενδέχεται να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες από καιρού σε καιρόν. Σε τέτοιες στιγμές, οι σωστές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται αποτελεσματικά και να εφαρμόζονται αποδοτικά. Πρέπει να αναλαμβάνεται τολμηρή δράση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα ξεπεραστούν οι δύσκολες μέρες και θα αποκατασταθεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Έχοντας διοικήσει εταιρείες κατά τη διάρκεια ετών κρίσης, έχω γίνει εξειδικευτεί στο να βοηθάω τους οργανισμούς να διαχειρίζονται τη διαδικασία αναδιοργάνωσης - εξυγίανσής τους αποτελεσματικά και αποδοτικά. Αναλαμβάνω δύσκολες εκτελεστικές θέσεις όπως αυτή του CRO ή συνεργάζομαι στενά με την ανώτατη διοίκηση οργανισμών, προκειμένου να διασφαλίσω ότι η όλη διαδικασία θα προγραμματίζεται και θα εκτελείται έγκαιρα και σωστά.

Έρευνες Εταιρικής Κουλτούρας


Η αναζωογόνηση μιας ηλικιωμένης οργανισμικής κουλτούρας απαιτεί συνήθως ο οργανισμός να γνωρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Χρησιμοποιώ το ισχυρό εργαλείο αξιολόγησης οργανισμικής κουλτούρας. Με αυτόν τον τρόπο μετράω την οργανισμική κουλτούρα σε ολόκληρο τον οργανισμό. Στη συνέχεια, αυξάνω τα επίπεδα ευαισθητοποίησης του οργανισμού με συστηματικό τρόπο, καθιστώντας τον έτσι έτοιμο για αναζήτηση αλλαγής. Συνεργάζομαι με τις ομάδες για να το κάνω αυτό χρησιμοποιώντας την ισχυρή μεθοδολογία Adizes σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Adizes του οποίου είμαι συνεργάτης όπως και μαζί με το παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών του.