Οργανισμικές Λειτουργίες κι Εξειδικευμένες Υπηρεσίες


Ανάπτυξη Εμπορικού Οργανισμού κι Εμπορικής Πολιτικής


Η εμπορική προσπάθεια των οργανισμών είναι ύψιστης σημασίας για την υλοποίηση της στρατηγικής τους. Βοηθάω τους οργανισμούς να σχεδιάσουν τις σωστές εμπορικές στρατηγικές και να οργανωθούν ανάλογα. Βοηθάω στη συνέχεια στην υλοποίηση μέσω της χρήσης εργαλείων και διαδικασιών. Εξασφαλίζω πως η εμπορική δραστηριότητα είναι πλήρως ενσωματωμένη. Τις περισσότερες φορές οι οργανισμοί πρέπει να πουλήσουν μέσω διαφόρων καναλιών. Τους βοηθάω μέσω της επινόησης καλά σχεδιασμένων κι εφαρμόσιμων εμπορικών πολιτικών που εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Τελικά, του βοηθάω να αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές τους σε καλοσχεδιασμένα συστήματα, έτσι ώστε να χτίσουν μια στιβαρή διεπαφή με τους πελάτες τους.

Λειτουργική Αποδοτικότητα και Βελτιστοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών


Συνήθως οι επιχειρησιακές διαδικασίες είναι χτισμένες έτσι ώστε να εξυπηρετούν παρωχημένες οργανωτικές δομές κι όχι την καθημερινή δουλειά. Αυτό οδηγεί σε επίπεδα λειτουργικής απόδοσης γύρω ή ακόμη και κάτω από 50%. Ωστόσο, οι οργανισμοί θα μπορούσαν να λειτουργούν σταθερά στο 80% ή και περισσότερο. Μέσω μιας διαδικασίας παρατήρησης και μέτρησης προσδιορίζω το επίπεδο αποδοτικότητας των οργανισμών. Έπειτα θέτω νέους στόχους και κριτήρια για τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών, τις οποίες τους βοηθώ να εφαρμόσουν.

Φυσική και Ψηφιακή Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων


Οι οργανισμοί είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κινδύνους τόσο στον φυσικό όσο και στον κυβερνοχώρο από ποτέ. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι τόσο μεγάλοι που μπορεί ακόμη και να οδηγήσουν σε σοβαρή διακοπή των εργασιών ή ακόμη και σε κλείσιμο. Παρά το γεγονός αυτό, αντιμετωπίζονται σποραδικά ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι προσεγγίσεις που προσφέρονται είναι σποραδικές και μη ολοκληρωμένες. Προσφέρω μια ολιστική προσέγγιση στo εταιρικό ολποστάσιο. Οι λύσεις που προσφέρονται είναι εντελώς ανεξάρτητες από προμηθευτές.