Ένας μαθητευόμενος πατέρας. Ένας άνθρωπος που αγαπά την οικογένεια και που εκτιμά την ομορφιά της ζωής. Ένας επαγγελματίας, που ενσωματώνει ένα μοναδικό και σπάνιο συνδυασμό εμπειριών, γνώσεων και δεξιοτήτων. Μια ευχάριστη και ισορροπημένη προσωπικότητα, σφυρηλατημένη από ισχυρή επαγγελματική εμπειρία, βαθιά ακαδημαϊκή μελέτη και πλούσιες σχέσεις ζωής.