Σε ποιες Αγορές Πρέπει να Απευθύνονται οι Εταιρείες;

Γ. Καραδήμας Σύμβουλος επιχειρήσεων
Ποια είναι η Διαφορά της Παραγωγής Εισοδήματος από την Παραγωγή Πλούτου και τι Πρέπει να Γίνει γι’ αυτό;
20 Φεβρουαρίου, 2022
Πώς να Σχεδιάσετε Μια Στιβαρή Στρατηγική Ανάπτυξης
12 Δεκεμβρίου, 2022
Γ. Καραδήμας Σύμβουλος επιχειρήσεων
Ποια είναι η Διαφορά της Παραγωγής Εισοδήματος από την Παραγωγή Πλούτου και τι Πρέπει να Γίνει γι’ αυτό;
20 Φεβρουαρίου, 2022
Πώς να Σχεδιάσετε Μια Στιβαρή Στρατηγική Ανάπτυξης
12 Δεκεμβρίου, 2022

Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι μια εταιρεία μπορεί να πετύχει όταν μπορεί να εξασφαλίσει πελάτες για τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες της. Κι αυτό είναι αλήθεια. Όταν τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες μιας εταιρείας γίνονται αντιληπτά από τους πελάτες της ως ικανά να καλύψουν τις ανάγκες τους καλύτερα από εκείνα των ανταγωνιστών της και σε προσιτό κόστος, αυτοί οι πελάτες πιθανότατα θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν για αυτά και η εταιρεία θα είχε την ευκαιρία να πουλήσει στις ποσότητες που απαιτούνται για την επίτευξη κερδών. Επομένως, θα υποστήριζε κανείς ότι το καλό marketing προϊόντων ή / και υπηρεσιών είναι το κλειδί για την επιτυχία οποιασδήποτε εταιρείας. Και ναι. Κατά μία έννοια είναι. Είναι όμως αυτό αρκετό για να αναπτυχθούν βιώσιμα οι εταιρείες κι επομένως να επιτύχουν μακροπρόθεσμα; Η απάντηση είναι όχι!

Οι εταιρείες δεν είναι μηχανές. Είναι ουσιαστικά ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται τον ίδιο σκοπό. Ωστόσο, οι εταιρείες δεν αποτελούνται από τυχαία επιλεγμένα άτομα. Αποτελούνται από άτομα που επιλέγονται, μεταξύ άλλων, για τα ταλέντα, τις δεξιότητές τους, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους καθώς και την ικανότητά τους να εργάζονται σαν ομάδα. Τελικά, αποτελούνται από ανθρώπους που μπορούν να παράγουν αξία για αυτές, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον προς τον ίδιο σκοπό, σε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης. Ωστόσο, οι καλοί, εξειδικευμένοι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο σπάνιοι. Επομένως, οι εταιρείες ανταγωνίζονται όχι μόνο σε προϊόντα ή / και σε υπηρεσίες. Ανταγωνίζονται επίσης για ανθρώπους. Κι αυτός ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός. Θα ήταν λοιπόν πολύ εύλογο κάποιος να υποθέσει ότι οι εταιρείες που είναι σε θέση να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τα καλύτερα κατάλληλα άτομα θα είναι τελικά πιο επιτυχημένες. Υπό αυτές τις συνθήκες, καθίσταται προφανές ότι το marketing στην αγορά της εργασίας είναι επίσης απαραίτητο για τις εταιρείες και γίνεται ακόμη και κρίσιμο σε ορισμένες περιπτώσεις όπου το ταλέντο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Ακόμα κι αυτό όμως δεν είναι αρκετό!

Οι εταιρείες καταναλώνουν πόρους για να καταστεί δυνατός ο μετασχηματισμός των εισροών σε εκροές. Κι ένας από τους πιο απαραίτητους πόρους είναι το κεφάλαιο. Οι εταιρείες χρειάζονται χρήματα για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους. Χρειάζονται χρήματα για να χρηματοδοτήσουν έργα προκειμένου να χτίσουν το μέλλον τους. Χρειάζονται τελικά χρήματα για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους. Ωστόσο, τα χρήματα είναι ένας σπάνιος πόρος. Ταυτόχρονα κυκλοφορούν σε πολλές ποικιλίες από άποψη κινδύνου και κόστους. Επιπλέον, τα ιδρύματα που το προσφέρουν μπορεί να τα διαθέσουν ή όχι ανάλογα με τις δικές τους προτιμήσεις. Η προώθηση μιας εταιρείας στην αγορά του χρήματος είναι επομένως απαραίτητη, γιατί αργά ή γρήγορα η κάθε εταιρεία θα χρειαστεί χρηματοδότηση. Και η απόκτηση χρηματοδότησης, όταν αυτό απαιτείται, με αποδεκτό κόστος και κίνδυνο είναι επίσης κλειδί για την επιτυχία. Επομένως, το marketing μιας εταιρείας στην αγορά χρήματος απλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Η επιτυχία μιας εταιρείας είναι ένας συνδυασμός καλού marketing των προϊόντων της ή / και των υπηρεσιών της, καλού marketing στην αγορά εργασίας αλλά και καλού marketing στην αγορά χρήματος. Κανένα δεν πρέπει να παραμεληθεί ή ακόμη και το χειρότερο να ξεχαστεί, γιατί εάν κάποια από αυτές τις αγορές παραμεληθεί, αργά ή γρήγορα θα προκύψουν προβλήματα. Επομένως, η διοίκηση θα πρέπει πάντα να διασφαλίζει ότι η εταιρεία διατηρεί υψηλό προφίλ μεταξύ των πελατών, των εργαζομένων και των χρηματοδοτών, γιατί όλα είναι απαραίτητα και όλα παίζουν βασικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη επιτυχία της.