Συνεργασίες

Η Koubaras είναι μια πρακτική παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Προσφέρει ολιστικές, ολοκληρωμένες κι εφαρμόσιμες λύσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες των οργανισμών, των ιδιοκτητών τους και της διοίκησής τους.

Επισκεφθείτε το Website