Τα “Γιατί” και τα “Πώς” Ερωτήματα των Νεοφυών Επιχειρήσεων

Γ. Καραδήμας Σύμβουλος επιχειρήσεων
Γιατί η Δομή των Οργανισμών Είναι τόσο Sexy και τι Μπορεί να Γίνει γι’ Αυτό;
25 Αυγούστου, 2020
Γ. Καραδήμας Σύμβουλος επιχειρήσεων
Προβλήματα κι Ευκαιρίες
25 Αυγούστου, 2020
Γ. Καραδήμας Σύμβουλος επιχειρήσεων
Γιατί η Δομή των Οργανισμών Είναι τόσο Sexy και τι Μπορεί να Γίνει γι’ Αυτό;
25 Αυγούστου, 2020
Γ. Καραδήμας Σύμβουλος επιχειρήσεων
Προβλήματα κι Ευκαιρίες
25 Αυγούστου, 2020

Οι ιδέες για τη δημιουργία των οργανισμών συλλαμβάνονται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας υποβολής του θεμελιώδους ερωτήματος του γιατί αυτοί θα πρέπει να υπάρχουν. Επομένως, δημιουργούνται για την εξυπηρέτηση ενός σκοπού. Κι αυτός ο σκοπός καθορίζεται ουσιαστικά από το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει μια ανάγκη που πρέπει να ικανοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Αυτό δεν αφορά μόνο οργανισμούς. Κυριολεκτικά, τα πάντα υπάρχουν για να εξυπηρετούν έναν σκοπό. Κι οι οργανισμοί δεν αποτελούν εξαίρεση σ’ αυτό. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί για να δημιουργηθεί ένας οργανισμός είναι επομένως ένα ερώτημα “γιατί”.

Μόλις εντοπιστεί μια ανάγκη κι ως αποτέλεσμα έχει καθοριστεί ένας σκοπός, είναι ύψιστης σημασίας να εντοπισθεί ο τρόπος με τον οποίο αυτή η ανάγκη μπορεί να ικανοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι λοιπόν ένα ερώτημα “πώς” που πρέπει να λάβει προτεραιότητα σ’ αυτό το στάδιο. Κι αυτή ακριβώς η ερώτηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για παράδειγμα, μια επιτυχημένη στρατηγική για την εξυπηρέτηση μιας ανάγκης, σε σύγκριση με μια αποτυχημένη, είναι απλώς το αποτέλεσμα μιας καλύτερης απάντησης σε μια τέτοια ερώτηση. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο το “πώς” υποστηρίζει το “γιατί”. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρηματίες πρέπει να πραγματοποιούν έναν έλεγχο βιωσιμότητας των ιδεών τους. Και ο έλεγχος βιωσιμότητας σ’ αυτό το πλαίσιο είναι ένα καλά ελεγμένο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο έχει να κάνει με όλα τα πιθανά “πώς” ερωτήματα για το πώς θα ικανοποιηθεί καλύτερα η ανάγκη.

Οι οργανισμοί γεννιούνται τελικά όταν η δέσμευση του επιχειρηματία στην ιδέα του ξεπερνά την αντίληψή του για τον κίνδυνο. Κι είναι ακριβώς σε αυτό το στάδιο όπου οι “πώς” ερωτήσεις είναι τόσο χρήσιμο συμπλήρωμα των ερωτήσεων “γιατί”. Οι επιτυχημένες ιδέες είναι απλώς επιτυχημένες όχι επειδή εντόπισαν μια ανάγκη. Αντ' αυτού, είναι επιτυχημένες επειδή έχουν υποστεί επεξεργασία έτσι ώστε να το κάνουν μ’ έναν καλύτερο ή ακόμα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το “πώς” είναι επομένως μια ευλογία για το “γιατί”, ειδικά σ’ έναν κόσμο όπου ακόμη κι οι παραμικρές αποχρώσεις μπορεί να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο. Αυτό καθίσταται εξαιρετικά σημαντικό για τους νεοσύστατους οργανισμούς που δεν διαθέτουν πόρους. Υπάρχει όμως μια παγίδα…

Παρά το γεγονός ότι το “πώς” είναι τόσο ζωτικής σημασίας για το “γιατί”, πολύ ή πολύ νωρίς από αυτό μπορεί να σκοτώσει μια κατά τα άλλα υποσχόμενη ιδέα. Η οικοδόμηση της δέσμευσης για μια ιδέα από έναν επιχειρηματία δεν είναι άμεση. Υπάρχει μια διαδικασία γι’ αυτό. Οι επιχειρηματίες μιλούν πάρα πολύ και σε όλους ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο. Απλώς προσπαθούν να χτίσουν αφοσίωση. Ωστόσο, κατά τα πρώτα στάδια αυτής της διαδικασίας, οι ιδέες είναι πολύ ευαίσθητες στην κριτική. Κι οι ερωτήσεις “πώς” φαίνονται πάντα να είναι καλύτερα στηριγμένες στη λογική όταν, ταυτόχρονα, οι ερωτήσεις “γιατί” φαίνεται να βγαίνουν άμεσα από αισθήματα και συναισθήματα. Δεν προκαλεί έκπληξη λοιπόν ότι οι πρόωρες ερωτήσεις “πώς” έχουν τη δύναμη να σκοτώσουν ακόμη και τις πιο εξαιρετικές ιδέες! Το “πώς” που μπορεί να είναι το κλειδί για την επιτυχία μπορεί ταυτόχρονα να είναι ο λόγος για την απόρριψη μιας ιδέας ακόμη και προτού ακόμη της δοθεί μια μοναδική ευκαιρία να εξεταστεί σοβαρά.

Οι “γιατί” και οι “πώς” ερωτήσεις μπορούν σίγουρα να οδηγήσουν σ’ επιτυχία, υπό την προϋπόθεση ότι τίθενται με τη σωστή σειρά και την σωστή στιγμή. Καμιά ιδέα δεν μπορεί να γεννηθεί ως απάντηση σε μια ερώτηση “πώς”. Πρέπει να υπάρχει μια απάντηση σε μια ερώτηση “γιατί” πρώτα. Και σ’ αυτό το στάδιο δεν πρέπει να τίθενται ερωτήσεις “πώς”. Ωστόσο, ακόμη κι όταν έχει φτάσει η ώρα για τις ερωτήσεις “πώς”, είναι σημαντικό να τίθενται έτσι ώστε να υποστηρίζουν το “γιατί” κι όχι το “γιατί όχι”. Κι είναι μόνο στο τελευταίο στάδιο που πρέπει να τίθενται οι δύσκολες ερωτήσεις “πώς” κι όχι πριν. Γιατί, μόλις αναπτυχθεί πλήρως η ιδέα, έχει έρθει η ώρα για τον απαραίτητο έλεγχο Βιωσιμότητας. Μόλις γίνει αυτό, εάν η δέσμευση του νέου επιχειρηματία είναι ακόμα υψηλότερη από την αντίληψή του για τον κίνδυνο, ο νέος οργανισμός μπορεί να γεννηθεί με όλες τις πιθανότητες στο μέρος του.