Τι Είναι Ένας μη Υγιής Οργανισμός και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;

Γιατί η Αποστολή, το Όραμα κι οι Αξίες των Οργανισμών Έχουν Σημασία;
25 Αυγούστου, 2020
Ποιο Είναι το Καλύτερο, το Δημοκρατικό ή το Αυταρχικό Management;
25 Αυγούστου, 2020
Γιατί η Αποστολή, το Όραμα κι οι Αξίες των Οργανισμών Έχουν Σημασία;
25 Αυγούστου, 2020
Ποιο Είναι το Καλύτερο, το Δημοκρατικό ή το Αυταρχικό Management;
25 Αυγούστου, 2020

Κάθε οργανισμός υπάρχει για έναν λόγο, ο οποίος πάντα πρέπει ν’ αφορά την εξυπηρέτηση κάποιοι ή κάτι άλλου. Η ίδια η ύπαρξη οποιουδήποτε οργανισμού εξαρτάται απ’ αυτό, καθώς είναι ένας σαφώς καθορισμένος λόγος που δημιουργεί έναν ισχυρό σκοπό. Και αυτός ακριβώς ο σκοπός ωθεί τον οργανισμό προς τα εμπρός, επιτρέποντάς του έτσι ν’ αναπτυχθεί και να ευημερήσει. Υπ’ αυτήν την έννοια λοιπόν, ένας οργανισμός που έχει σκοπό είναι ένας υγιής οργανισμός. Σε τελική ανάλυση, ένας υγιής οργανισμός είναι αυτός που μπορεί να συντηρηθεί παρέχοντας για το περιβάλλον του τόσο τώρα όσο και στο μέλλον.

Όσο ο οργανισμός εξυπηρετεί επιτυχώς μια υπάρχουσα ανάγκη και το κάνει με την κατανάλωση πόρων που είναι μικρότερου κόστους από την αξία της ανάγκης, είναι τόσο αποτελεσματικός όσο και αποδοτικός βραχυπρόθεσμα. Ένας τέτοιος οργανισμός είναι ένας υγιής οργανισμός σήμερα. Ένας οργανισμός που μπορεί να προβλέψει μελλοντικές ανάγκες και μπορεί να παραμείνει ενωμένος ενώ πραγματοποιεί την απαραίτητη μετάβαση είναι τόσο αποτελεσματικός όσο και αποδοτικός μακροπρόθεσμα. Οι οργανισμοί που μπορούν να τα κάνουν όλα είναι σίγουρα υγιείς οργανισμοί. Και προφανώς, ο κοινός παρονομαστής για την υγεία οποιουδήποτε οργανισμού είναι ότι ολόκληρη η ύπαρξή του βασίζεται στο να εξυπηρετεί κάτι άλλο.

Εάν η προϋπόθεση της εξυπηρέτησης κάτι άλλου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της υγείας ενός οργανισμού, τότε ένας μη υγιής οργανισμός είναι αυτός που δεν το κάνει αυτό. Ορισμένοι οργανισμοί δεν έχουν καθόλου σκοπό ή ακόμη μπορεί να έχουν το κέρδος ως μοναδικό τους σκοπό. Κι αυτό δεν είναι καθόλου σπάνιο! Καθώς εξελίσσονται, οι οργανισμοί γίνονται όλο και περισσότερο συστηματοποιημένοι κι εσωστρεφείς. Αντί να καθορίζουν ενεργά έναν σκοπό και να εξυπηρετούν μια υπάρχουσα ανάγκη, ο σκοπός τους γίνεται όλο και περισσότερο μόνο η εξυπηρέτηση των ίδιων. Αυτό είναι οργανισμική γήρανση, η οποία είναι σίγουρα μια ασθένεια των οργανισμών που τελικά σηματοδοτεί την αρχή του τέλους. Οι ασθένειες των οργανισμών αργά ή γρήγορα γίνονται θανατηφόρες. Θα ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό να διαγνωστεί η ασθένεια αυτή του οργανισμού και το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό είναι μια ερώτηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων! Υπάρχουν πάντα σημάδια…

Όπως ειπώθηκε, η οργανισμική γήρανση είναι μια ασθένεια και ως εκ τούτου υπάρχουν συμπτώματα που μπορούν να εντοπιστούν. Οι νεαροί οργανισμοί είναι επιχειρηματικοί και σ’ αυτό το πλαίσιο, όλα επιτρέπονται, εκτός αν απαγορεύονται ρητά. Το αντίθετο ισχύει για τους μη υγιείς. Τέτοιου είδους οργανισμοί είναι γραφειοκρατικοί. Επομένως, όλα απαγορεύονται, εκτός κι αν ρητά επιτρέπονται. Στους νεαρούς οργανισμούς η έμφαση είναι στο γιατί και στο τι πρέπει να γίνει, ενώ στους γερασμένους, η έμφαση είναι στο πώς και στο ποιος πρέπει να το κάνει. Οι νεαροί οργανισμοί θέλουν αυτό που δε μπορούν να έχουν κι ως αποτέλεσμα, οι προσδοκίες υπερβαίνουν τα αποτελέσματα. Οι γερασμένοι οργανισμοί από την άλλη πλευρά, θέλουν απλώς ότι μπορούν να πάρουν. Επομένως, τα αποτελέσματα σχεδόν πάντα υπερβαίνουν τις προσδοκίες. Στους νεαρούς οργανισμούς η ουσία είναι σημαντική. Αντίθετα, στους γερασμένους, αυτό που είναι σημαντικό είναι απλώς ο τύπος. Για τους νεαρούς οργανισμούς τα προβλήματα είναι ευκαιρίες. Για τους γερασμένους, ισχύει το αντίθετο. Οι ευκαιρίες είναι απλά προβλήματα. Κατά συνέπεια, η προσωπική επιτυχία σε νεαρούς οργανισμούς πηγάζει από την ανάληψη κινδύνων. Αντίθετα, η προσωπική επιτυχία στους γερασμένους πηγάζει από την αποφυγή τους. Οι νεαροί οργανισμοί είναι προσανατολισμένοι στις πωλήσεις, ενώ οι γερασμένοι έχουν εμμονή με τα κέρδη. Τέλος, οι νεαροί οργανισμοί ελέγχονται από τη διοίκησή τους, ενώ οι γερασμένοι απλώς την ελέγχουν. Υπάρχουν επομένως συμπτώματα κι εκφάνσεις! Και υπάρχει πάντα κάτι ακόμα κι αν η ασθένεια από την οποία πάσχει ο οργανισμός δεν είναι η γήρανση. Ωστόσο, οι μη υγιείς οργανισμοί δε μπορούν να θεραπεύσουν τον εαυτό τους κι αν συμβαίνει έτσι, αυτό που μπορεί να γίνει γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Δεδομένου ότι δεν είναι όλες οι ασθένειες ίδιες, οι μη υγιείς οργανισμοί πρέπει να διαγνωστούν σωστά προτού μπορέσουν να θεραπευθούν. Σε τελική ανάλυση, δεν υπάρχει τίποτα σαν χάπι για όλες τις ασθένειες! Κι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα κι αποτελεσματικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την λεπτομερή διάγνωση οργανισμών. Ανάλογα με τη διάγνωση, η σωστή θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει μέτρα που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν παρεμβάσεις στα επίπεδα κουλτούρας, δομής, διαδικασίας management και λειτουργιών μπορούν να σχεδιασθούν και να εφαρμοστούν. Φυσικά, για να γίνει διάγνωση κι έπειτα θεραπεία πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι υψίστης σημασίας ένας οργανισμός να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλα πρέπει να ξεκινήσουν από εκεί κι αν αυτό συμβεί όλες οι δυνατότητες είναι ανοιχτές!