Τι Είναι Οργανισμική Γήρανση και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;

Γ. Καραδήμας Σύμβουλος επιχειρήσεων
Γιατί η Αποστολή των Οργανισμών Είναι τόσο Σημαντική και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;
25 Αυγούστου, 2020
Σύμβουλος επιχειρήσεων Γ. Καραδήμας
Οργανισμικός Μετασχηματισμός ή Οργανισμικός Επαναπροσδιορισμός;
9 Νοεμβρίου, 2020
Γ. Καραδήμας Σύμβουλος επιχειρήσεων
Γιατί η Αποστολή των Οργανισμών Είναι τόσο Σημαντική και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;
25 Αυγούστου, 2020
Σύμβουλος επιχειρήσεων Γ. Καραδήμας
Οργανισμικός Μετασχηματισμός ή Οργανισμικός Επαναπροσδιορισμός;
9 Νοεμβρίου, 2020

Οι οργανισμοί γεννιούνται για να εξυπηρετήσουν έναν σκοπό. Κι αυτός ο σκοπός είναι με τη σειρά του πάντα σχετικός με την εξυπηρέτηση κάποιου ή κάτι άλλου. Πρέπει απλώς να υπάρχει μια ανάγκη που πρέπει να ικανοποιηθεί για να γεννηθεί ένας οργανισμός. Ωστόσο, μόνο όταν η δέσμευση του ιδρυτή στην ιδέα ξεπεράσει τον αντιληπτό κίνδυνο, ο οργανισμός μπορεί να έρθει στη ζωή. Επομένως, οι οργανισμοί γεννιούνται από μια αναλαμπή στα μάτια του ιδρυτή τους κι είναι αυτό το επιχειρηματικό πνεύμα που τους οδηγεί στο δρόμο της ανάπτυξής τους. Ωστόσο, η επιχειρηματικότητα δεν είναι αρκετή για να ευημερήσουν οι οργανισμοί…

Καθώς αναπτύσσονται, οι οργανισμοί πρέπει να συστηματοποιούνται περισσότερο. Η επιχειρηματικότητα προσφέρει ευελιξία. Ωστόσο, ο έλεγχος είναι επίσης σημαντικός. Η αποτελεσματικότητα δεν αρκεί. Οι οργανισμοί πρέπει επίσης να είναι αποδοτικοί. Και πρέπει να είναι και αποτελεσματικοί κι αποδοτικοί τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Καθώς οι οργανισμοί μεγαλώνουν λοιπόν, εισάγουν ελέγχους. Οι έλεγχοι αυξάνουν την απόδοση. Αναπόφευκτα, ωστόσο, έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερη ευελιξία! Αυτό θα μπορούσε να είναι μια χαρά, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα…

Οι έλεγχοι γεννούν ελέγχους. Κι η εισαγωγή ελέγχων είναι απλά πάντα πιο εύκολη από την εισαγωγή νέων ιδεών. Αναπόφευκτα, το πράγμα φτάνει σ’ ένα σημείο που η επιχειρηματικότητα αρχίζει να μειώνεται κι οι έλεγχοι αναλαμβάνουν. Είναι ακριβώς σ’ αυτό το σημείο που ο οργανισμός αρχίζει να γερνάει. Κι όταν συμβεί αυτό, μπορεί μόνο να συνεχιστεί με επιταχυνόμενο ρυθμό, εκτός κι εάν γίνει κάτι γι 'αυτό. Οι γερασμένοι οργανισμοί αναπόφευκτα δεν εξυπηρετούν τίποτα άλλο από τον εαυτό τους. Είναι όπως ο καρκίνος, ο καρκίνος των οργανισμών! Κι ο καρκίνος οδηγεί αναπόφευκτα σε θάνατο. Ωστόσο, οι οργανισμοί δεν χρειάζεται να πεθάνουν. Μπορούν και είναι εφικτό να ζουν για πάντα κι υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν προς την κατεύθυνση αυτήν.

Στην ιατρική λέγεται πως η πρόβλεψη είναι πάντα καλύτερη, κάλιο το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν! Το ίδιο ισχύει και για τους οργανισμούς. Η οργανισμική γήρανση, ακριβώς όπως ο καρκίνος, πρέπει να αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση κι οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι ταυτόχρονα αιματηρές κι επικίνδυνες. Επομένως, οι οργανισμοί πρέπει να λαμβάνουν μέτρα κατά της γήρανσης με αποφασιστικό και έγκαιρο τρόπο. Και μπορούν και πρέπει να κάνουν κάτι γι 'αυτό!