Τι Είναι Ψηφιακός Μετασχηματισμός και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;

Μία Ημέρα τη Φορά… σε Αντιδιαστολή με τον Σχεδιασμό!
25 Αυγούστου, 2020
Γ. Καραδήμας Σύμβουλος επιχειρήσεων
Γιατί η Αποστολή των Οργανισμών Είναι τόσο Σημαντική και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;
25 Αυγούστου, 2020
Μία Ημέρα τη Φορά… σε Αντιδιαστολή με τον Σχεδιασμό!
25 Αυγούστου, 2020
Γ. Καραδήμας Σύμβουλος επιχειρήσεων
Γιατί η Αποστολή των Οργανισμών Είναι τόσο Σημαντική και τι Πρέπει να Γίνει γι’ Αυτό;
25 Αυγούστου, 2020

Το ψηφιακό κύμα που σαρώνει τα πάντα είναι τόσο δυνατό που πολλοί έχουν οδηγηθεί στο να μιλούν για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Όλο και περισσότεροι οργανισμοί όλων των ειδών και μεγεθών προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους σ’ αυτό το σύγχρονο περιβάλλον… Κι αυτό είναι πολύ κατανοητό, καθώς όλοι τους πρέπει να μετασχηματισθούν ψηφιακά, ακόμη και για να διασφαλίσουν την ίδια τους την επιβίωση. Ωστόσο, προκειμένου να μετασχηματισθούν ψηφιακά μ’ επιτυχία, πρέπει να μάθουν πώς μπορούν να μετασχηματισθούν ούτως ή άλλως. Κι αυτό φαίνεται να είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ!

Το κύριο χαρακτηριστικό των τριών πρώτων βιομηχανικών επαναστάσεων ήταν ότι οι μηχανές συνέβαλαν κυρίως στην αύξηση της αποδοτικότητας της ανθρώπινης προσπάθειας, που με τη σειρά της οδήγησε σε αύξηση της παραγωγικότητας κατά τάξεις μεγέθους. Βοήθησαν λοιπόν ουσιαστικά να γίνονται τα πράγματα που γινόντουσαν στο παρελθόν ούτως ή άλλως, αλλά με καλύτερο τρόπο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η χρήση των εννοιών της κλίμακας και της εξειδίκευσης βοήθησε την ανθρωπότητα ν’ απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις “τι” και “πώς”. Ωστόσο, δεν γινόντουσαν απαραίτητα τα σωστά πράγματα!

Η κρίσιμη διαφορά της τέταρτης επανάστασης που οδηγείται από τη δραματική αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και της δικτύωσης είναι ότι αλλάζει την αλληλεπίδραση. Κι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την αλληλεπίδραση ανθρώπου με άνθρωπο αλλά και με τη σχέση ανθρώπου - μηχανής. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, δεν επαναπροσδιορίζονται μόνο οι ερωτήσεις “τι” και “πώς”. Πολλά “γιατί” είναι επίσης σχετικά. Επομένως, δεν είναι μόνο η αποδοτικότητα της ανθρώπινης προσπάθειας που θα αυξηθεί και πάλι κατά τάξεις μεγέθους. Είναι κι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται και αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι, που επίσης αλλάζει δραματικά, για να μην αναφερθεί κι ο τρόπος αλληλεπίδρασής τους ή και ακόμη και η ίδια η σύντηξή τους με τις μηχανές. Σ’ αυτό το πλαίσιο, νέα πράγματα μπορούν να γίνουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο, νέες δυνατότητες είναι ανοιχτές και νέοι τρόποι είναι δυνατοί.

Το καθήκον της προσαρμογής στο νέο περιβάλλον που οδηγεί και οδηγείται από την ψηφιοποίηση είναι πολύ πιο περίπλοκο από ότι στο παρελθόν. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν σχετίζεται πια με τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιούν οι οργανισμοί προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Σίγουρα, μεταξύ άλλων, αυτό παραμένει ένα ζήτημα. Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα είναι πιο υπαρξιακό κι έχει να κάνει με τον ίδιο τον ορισμό του γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν πάντα ενόψει του τι είναι τώρα εφικτό… Αρκετά ειρωνικά, το σύγχρονο ζήτημα του πώς οι οργανισμοί μπορούν να μετασχηματισθούν ψηφιακά καταλήγει στο παραδοσιακό πρόβλημα του πώς αυτοί μπορούν να μετασχηματισθούν πρώτα!