Τι Κάνει Μια Καλή Ομάδα;

CEO qualities - Business Consulting
Τι Ποιότητες πρέπει να Κατέχει ένας CEO;
23 Αυγούστου, 2020
CEO qualities - Business Consulting
Τι Ποιότητες πρέπει να Κατέχει ένας CEO;
23 Αυγούστου, 2020

Είναι πολύ συχνό να βλέπουμε ομάδες που αποτελούνται από αστέρια ν’ αποτυγχάνουν οικτρά. Στην πραγματικότητα, τέτοιες ομάδες είναι συχνά υποψήφιες για αποτυχία, σχεδόν εξ ορισμού. Κι αποτυγχάνουν όχι παρά το γεγονός ότι αποτελούνται από αστέρια, αλλά ακριβώς εξαιτίας αυτού. Η ατομική απόδοση είναι απλώς ένας πολύ κακός δείκτης επιτυχίας μιας ομάδας. Εντελώς το αντίθετο! Επομένως, μπορούν να σχηματιστούν ομάδες αλλά οι καλές ομάδες θα πρέπει να σφυρηλατηθούν! Κι αν συμβαίνει αυτό, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τι είναι ομάδα, τι είναι καλή ομάδα και πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια καλή ομάδα.

Ένας αριθμός ατόμων που εργάζονται μαζί δεν είναι απαραίτητα ομάδα. Ένας αριθμός ατόμων που εργάζονται μαζί είναι απλώς ένα σύνολο ανθρώπων. Μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται μαζί γίνονται ομάδα μόνο όταν υπάρχει ένα κοινό καθήκον που κανένα μέλος της ομάδας δεν μπορεί να εκτελέσει μόνο του. Η ίδια η έννοια μιας ομάδας ορίζεται επομένως γύρω από τη συνεργασία. Ωστόσο, η συνεργασία δεν είναι αρκετή. Πρέπει να είναι μια συνεργασία για έναν σκοπό! Είναι επομένως ο σκοπός που απαιτεί συνεργασία που δημιουργεί την ανάγκη σχηματισμού μιας ομάδας.

Μια καλή ομάδα είναι μια ομάδα που εκπληρώνει το σκοπό της. Και για να συμβεί αυτό, η ομάδα πρέπει να λάβει καλές αποφάσεις. Υπό αυτήν την έννοια, η ομάδα πρέπει να κάνει το σωστό. Η ομάδα πρέπει να είναι αποτελεσματική! Ωστόσο, το να κάνει το σωστό δεν είναι η μόνη προϋπόθεση. Η ομάδα πρέπει και να εφαρμόσει τις αποφάσεις της. Η ομάδα θα πρέπει να κάνει τα σωστά. Πρέπει να είναι αποδοτική! Επομένως, οι καλές ομάδες μπορούν να λάβουν σωστές αποφάσεις και ταυτόχρονα να τις εφαρμόσουν σωστά. Ωστόσο, κι αυτό δεν είναι αρκετό. Στο πλαίσιο των οργανισμών, οι καλές ομάδες πρέπει να είναι και αποτελεσματικές κι αποδοτικές τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Για να είναι αποτελεσματική μια ομάδα, πρέπει να αποτελείται από μέλη που αποδίδουν αμοιβαίο σεβασμό. Ο αμοιβαίος σεβασμός αφορά στην αναγνώριση του δικαιώματος για το καθένα από τα μέλη της ομάδας να έχει και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Όσο περισσότερες είναι οι διαφορετικές απόψεις κι όσο περισσότερη είναι η ελευθερία της έκφρασής τους, τόσο καλύτερη είναι η τελική απόφαση. Επομένως, οι καλές ομάδες δεν επιτρέπουν μόνο, αλλά ζητούν ενεργά διαφορετικές απόψεις. Και μόνο με τον τρόπο αυτόν η τελική απόφαση θα είναι καλά ενημερωμένη. Εάν ο αμοιβαίος σεβασμός είναι καλός για την αποτελεσματικότητα, τότε η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι το κλειδί για την αποδοτικότητα. Μόλις ληφθεί μια καλή απόφαση, τα μέλη της ομάδας πρέπει να καταπιαστούν με την εφαρμογή της, ακόμα κι αν διαφωνούν μ’ αυτήν. Κι αυτό δεν διασφαλίζεται απλώς από το γεγονός ότι έχουν ακουστεί κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι πιο απαιτητική. Κι είναι πιο απαιτητική απλώς και μόνο επειδή απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη όλα τα συμφέροντα. Απ’ αυτήν την άποψη, όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να δουν τα συμφέροντά τους στις αποφάσεις της ομάδας. Πρέπει να δουν τα συμφέροντά τους να λαμβάνονται υπόψη και τελικά να γίνονται σεβαστά. Κι αυτό απαιτεί χρόνο. Γι 'αυτό οι καλές ομάδες χρειάζονται χρόνο για να σφυρηλατηθούν. Απλά, τα συμφέροντα δεν δύνανται να συγκλίνουν βραχυπρόθεσμα. Επομένως, είναι η πίστη στο ότι αυτό θα συμβεί που κρατά μια ομάδα δεμένη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Η πίστη όμως ενδυναμώνεται όταν τα συμφέροντα τελικά ικανοποιηθούν και κάθε φορά που αυτό συμβαίνει η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη!