Τι Ποιότητες πρέπει να Κατέχει ένας CEO;

Τι Κάνει Μια Καλή Ομάδα;
23 Αυγούστου, 2020
Διοικώντας το Αναμενόμενο και Σχεδιάζοντας για το Χειρότερο
23 Αυγούστου, 2020
Τι Κάνει Μια Καλή Ομάδα;
23 Αυγούστου, 2020
Διοικώντας το Αναμενόμενο και Σχεδιάζοντας για το Χειρότερο
23 Αυγούστου, 2020

Η επιτυχία ενός CEO κρίνεται συνήθως από τα οικονομικά αποτελέσματα που αυτός ή αυτή είναι σε θέση να παράγει. Σε κανονικές συνθήκες, με όλες τις άλλες παραμέτρους ίδιες, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, ιδίως τα βραχυπρόθεσμα, αναμένεται ν’ αυξάνουν την τιμή της μετοχής και μ’ αυτόν τον τρόπο αναμένεται να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των μετόχων. Οι μέτοχοι θα είναι επομένως ευχαριστημένοι, το διοικητικό συμβούλιο θα είναι χαρούμενο και ο CEO θα είναι επιτυχής!

Αλλά ακόμη και οι φοιτητές της διοίκησης επιχειρήσεων γνωρίζουν πως τα οικονομικά αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν από τους οργανισμούς σε βάρος των μακροπρόθεσμων συμφερόντων τους, καθώς και των συμφερόντων των διαφόρων ενδιαφερομένων πλευρών. Οι οργανισμοί δεν υπάρχουν για την αύξηση της αξίας των μετόχων τους μόνο. Υπάρχουν για να εξυπηρετήσουν έναν σκοπό κι οι μέτοχοί τους ανταμείβονται όταν αυτός ο σκοπός εξυπηρετείται καλά. Η αξία των μετόχων θα πρέπει επομένως να αναμένεται να ρέει ως αποτέλεσμα της βιώσιμης, κερδοφόρας ανάπτυξης που οδηγείται ακριβώς από έναν ισχυρό σκοπό. Είναι επομένως σημαντικό οι οργανισμοί να εξυπηρετούν έναν σκοπό τώρα και στο μέλλον κι εάν συμβαίνει αυτό, τότε οι κύριες ιδιότητες που θα πρέπει να έχει ένας CEO είναι εκείνες οι ιδιότητες που το κάνουν αυτό να συμβαίνει, δηλαδή η ενοποίηση και η επιχειρηματικότητα.

Η ενοποίηση αφορά στο πως τα μέρη ενός συστήματος μπορούν να λειτουργούν με οργανικό, σε σύγκριση με έναν μηχανιστικό τρόπο. Όταν ένα σύστημα λειτουργεί με μηχανιστικό τρόπο, τότε όταν ένα από τα μέρη του αποτύχει, ολόκληρο το σύστημα αποτυγχάνει. Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν ένας οργανισμός είναι γραφειοκρατικός κι άρα εργάζεται αυστηρά σε πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα. Όταν ένα σύστημα λειτουργεί με οργανικό τρόπο, μπορεί να προσαρμοστεί με ευελιξία στις καταστάσεις μέσω των ενεργειών που αναλαμβάνονται από τα συστατικά του μέρη. Η ενοποίηση μπορεί να οριστεί ως εξωτερική, δηλαδή η ενοποίηση του οργανισμού με το περιβάλλον και το εσωτερική, δηλαδή η ενοποίηση των συστατικών του μερών. Όταν ένας οργανισμός είναι εξωτερικά ενοποιημένος, μπορεί να παρακολουθεί στενά τις αλλαγές στο περιβάλλον του κι ακόμη και να τις ενθαρρύνει. Προαπαιτούμενο γι’ αυτό είναι η εσωτερική ενοποίηση, διότι μόνον ένας οργανισμός, τα συστατικά μέρη του οποίου συνεργάζονται μπορεί να στρέψει την ενέργειά του προς τα έξω αντί να την καταναλώνει εσωτερικά. Ο CEO του οργανισμού θα πρέπει επομένως να είναι ο απόλυτος “ενοποιητής”, καθώς αυτός είναι ο ρόλος που κρατά τον οργανισμό δεμένο.

Η επιχειρηματικότητα αφορά στη δράση σήμερα για την πραγματοποίηση των ονείρων του αύριο. Πρόκειται για τον καθορισμό του αυριανού σκοπού του οργανισμού και την πραγματοποίησή του! Έχει να κάνει λοιπόν με το να οραματίζεται κανείς τις αυριανές ανάγκες του πελάτη του και να λερώνει τα χέρια του προκειμένου να αναπτύσσει νέα προϊόντα, νέες λύσεις και νέες αγορές. Εξ’ ορισμού, ο CEO κατέχει μια θέση στον οργανισμό που επιτρέπει την καλύτερη δυνατή θέα στον ορίζοντα. Αυτός ή αυτή θα πρέπει λοιπόν να είναι αυτός ή αυτή που θα είναι ικανός ή ικανή να δει καθαρά βαθιά στο μέλλον, να καθορίσει την πορεία και να θέσει το ρυθμό. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλίσει πως ο οργανισμός ακολουθεί πρόθυμα και με ενθουσιασμό.

Ένας επιχειρηματικός CEO θα μπορούσε να αισθανθεί τις ανάγκες της αγοράς και να οδηγήσει τον οργανισμό προς τα εμπρός για να τις εκπληρώσει. Αυτός ή αυτή θα μπορούσε επομένως να είναι σε θέση να προσδιορίσει τον σκοπό του οργανισμού και μ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε με τη σειρά του να παρακινήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό όμως απαιτεί ο CEO να είναι ένας επιτυχημένος εξωτερικός και εσωτερικός “ενοποιητής”! Η βιώσιμη ανάπτυξη και τα κέρδη θα έρεαν τότε απλώς από έναν ενεργό, σαφώς καθορισμένο, πλούσιο σε νόημα και καλά εξυπηρετούμενο σκοπό που πραγματικά προκύπτει από τις ανάγκες της κοινωνίας.